TUVREDZĪBAS IEROBEŽOŠANA

Tuvredzības kontrole jeb ierobežošana (myopia control) ir aktuāls jautājums, jo mūsdienās katram otrajam ir nepieciešama tuvredzības korekcija.


Bieži redze sāk pasliktināties skolas vecumā, kad rodas papildus slodze acīm un tām jāveic daudz intensīva darba fokusējot redzi tuvā distancē - lasīšana, datora ekrāns. Ko darīt, lai redze nepasliktinātos? Tas ir bieži dzirdēts jautājums no vecāku puses.


Viennozīmīgas atbildes nav, jo tuvredzības veidošanos ietekmē daudzi faktori. Viens no būtiskiem un pierādītiem faktoriem ir acs ābola anatomiskās izmaiņas, bērnam augot. Pēc piedzimšanas un pirmajos dzīves gados parasti ir novērojama hipermetropija - attēls fokusējās pārāk tālu aiz tīklenes, bet tā kā acs lēcas muskulatūra ir spēcīga un ir pietiekami elastīga, tad bērna acs var mainīt kopējo optisko stiprumu, fiksējot attēlu uz tīklenes, kā tam jābūt.


Tiek uzskatīts, ka daba tā iekārtojusi, jo nākamajos dzīves gados cilvēks aug un arī acs ābols aug. Tam kļūstot lielākam, attālumam no acs lēcas līdz tīklenei ir jāpieaug un attēla fokuss nonāk uz tīklenes. Problēma rodas, ja acs ābols turpina augt un fokuss jau veidojas pirms tīklenes - tā rodas miopija (tuvredzība).


Koriģējot redzi ar brillēm, tiek veidots atbilstošs korekcijas stiprums acs optiskajā centrā, kur mēs uztveram 90% redzes informāciju. Problēma, kas rodas, ir kopējā korekcijas fokusa plakne - kā redzams zīmējumā, korekcija centrā sakrīt ar tīklenes daļu, bet perifērajā daļā fokuss veidojas aiz acs ābola. Tā darbojas visas briļļu sistēmas. Pieņemot, ka organisms uztver fokusa un tīklenes attālumu neatbilstību, tiek radīti signāli acs ābola augšanas turpinājumam un diemžēl arī tuvredzības progresēšanai.


Nakts lēcas, atrodoties uz acīm, rada tāda paša veida fokusu, kā brilles, bet būtiski ir tas, ka, noņemot nakts lēcas, tiek iegūts citāda veida fokusa attālumu grafiks. Zīmējumā redzams neliels defokuss acs ābola iekšpusē. Tas organismam signalizē, ka acs ābols ir pietiekami liels, un izslēdz nepieciešamību pēc lielāka acs ābola.


Lai gūtu apstiprinājumus šādai norisei, ir nepieciešami pētījumi daudzu gadu garumā. Patreiz pieejami tikai starprezultāti, kas viennozīmīgi norāda, ka nakts lēcu lietotājiem tuvredzības progresija ir apstājusies vai būtiski samazinājusies salīdzinot ar skolas bērnu grupu, kas lieto briļļu korekciju.


Laba redze ir svarīga visos vecumos, tādēļ brilles vai kontaktlēcas ir jālieto. Ikdienā īpaši svarīgi tas ir pirmsskolas un skolas vecumā, kad redze attīstās, tiek attīstītas visas redzes funkcijas - ir jāredz labi. Nakts lēcas var būt kā viens no palīgiem labas redzes iegūšanai un tuvredzības progresēšanas apturēšanā.


Ar nakts lēcām tiek dota arī lielāka aktivitāšu brīvība un netieši stimulēts kustīgums un veselīgs dzīvesveids. Brilles traucē sportam, fiziskām aktivitātēm un bērns var izvēlēties citas nodarbes, kas papildus noslogo acis.

Svarīgi atcerēties

Atbilstoša redzes korekcija nepieciešama visu laiku


Tuvredzības progresiju ietekmē dažādi faktori


Aktīvs un veselīgs dzīvesveids ietver arī redzes atpūtināšanu un skatīšanos tālumā


Nakts lēcas var palīdzēt bremzēt tuvredzības attīstību