Kontaktlēcas strādā, kamēr tu guli

Ilze ZONNE


Tuvredzības korekcijas metodi, kuras zinātniskais nosaukums ir ortokeratoloģija, lietotāji sauc vienkārši par nakts lēcām. „Tās ir cietās gāzu caurlaidīgās kontaktlēcas, kuras lieto nakts laikā, un kuras tiek izgatavotas individuāli pēc radzenes parametriem. Kad plakstiņi aizvērti, lēcas tiek viegli piespiestas radzenei un vajadzīgajā dziļumā koriģē radzenes priekšējo virsmu,” stāsta kontaktlēcu salona Gallus optika optometriste Laura Vilkauša. „No rīta kontaktlēcas izņem, un redzes korekcija nodrošināta visai dienai.”

 

Vislabākos un precīzākos rezultātus ar šo metodi var panākt, ja tuvredzība nepārsniedz -4,5 dioptrijas. Pēdējā laikā Gallus optika piedāvā arī nakts lēcas izteiktākai tuvredzībai – pat līdz -10 dioptrijām.

 

Apturēt progresējošu tuvredzību

 “Pašlaik ir ne mazums pētījumu par tuvredzības progresijas apstādināšanu. Agrāk nakts lēcas piedāvājām tikai pieaugušiem, tagad acu ārsti arvien biežāk nosūta pie mums bērnus, kuriem gada laikā tuvredzībair strauji progresējusi un to nav izdevies apturēt ar brillēm; iespējams, bērni nevēlas valkāt brilles,” stāsta optometriste. “Mēs izanalizējam, vai viņiem ir piemērojamsa nakts lēcas. Protams, jābūt aktīvai vecāku līdzdalībai, lai lēcas tiktu koptas, daļa bērnu vēl neprot paši tās ielikt, tāpēc apmācāsm vecākus. Veicam arī pētījumu par nakts lēcu lietošanas rezultātiem bērniem un vēlamies iesaistīties starptautiskos pētījumos, kas veltīti šim jautājumam. Rezultāti rāda, ka, lietotjot nakts lēcas, tuvredzība neprogresē vai arī progresē minimāli (-0.25 dioptrijas divu gadu laikā). Tātad rezultāti ir labi, līdzvērtīgi tiem, kas panākti citur pasaulē.”

 

Kādos gadījumos izvēlas

Nakts lēcas dod labu redzes asumu un pilnīgu rīcības brīvību dienas laikā. Cilvēka aktivitātes neierobežo ne brilles, ne dienā lietojamās kontaktlēcas.

“Nakts lēcas nereti izvēlas cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ atturas no acu lāzeroperācijām,” saka optometriste. “lāzeroperācijas rezultāts ir neatgriezenisks, bet nakts lēcas jebkurā brīdī var pārtraukt lietot un atgriezties pie brillēm vai dienas kontaktlēcām. Nakts lēcas atzīst par piemērotu risinājumu to profesiju pārstāvji, kuriem brilles vai kontaktlēcas traucē darbā, piemēram, ugunsdzēsēji, piloti, sportisti. Pēdējā laikā par nakts lēcām vairāk interesējas arī datoru lietotāji, kuriem mīkstās kontaktlēcas izraisa acs sausumu, jo, strādājot pie datora, mirkšķinām retāk, acīm piekļūst mazāk skābekļa un zem kontaktlēcas ir mazāk asaru.”

 

Izvērtēšanas kritēriji

Lai noskaidrotu, vai nakts lēcas būs cilvēkam piemērotas, vispirms tiek veikta rūpīga izmeklēšana. Galvenais atlases kritērijs - laba acu veselība. Ir atsevišķas vispārējās veselības problēmas, piemēram, autoimūnas slimības, alerģijas vai cukura diabēts, kuru gadījumā redzes korekcijai jāmeklē cits risinājums. Kritērijs ir arī radzenes biezums, kam jābūt pietiekamam, lai uz radzeni iedarbotos ar nakts lēcu. Pamatīgi tiek pārbaudīta acu veselība un sīki izpētīta radzenes topogrāfija – vai tajā nav rētu, vai nav konstatēts radzenes astigmātisms, kas pārsniedz 1,5 dioptriju robežu. Ja astigmātisms ir lielāks, tad labāks redzes asums panākams ar dienas režīma kontaktlēcām. Nopietni tiek izvērtēta arī cilvēka gatavība nakts lēcas pareizi lietot un kopt. „Ja pret šo aspektu izturas bezatbildīgi, tad nevienas lēcas nav drošas un jebkurā brīdī var sākties infekcija,” uzsver optometriste.

 

Precīzi mērījumi

Nosakot radzenes parametrus, speciāls aparāts – topogrāfs - nomēra 22 000 punktu, sniedzot ļoti precīzu informāciju par radzenes formu. Tad ar speciālas datorprogrammas palīdzību tiek simulētas kontaktlēcas. Lai atrastu piemērotāko, katrai kontaktlēcai vai mainīt 12 parametrus. Šo informāciju nosūta ražotājiem, kuri vēlreiz visu pārbauda un saskaņā ar norādītājiem parametriem izgatavo kontaktlēcas. Tas ir smalks un precīzs darbs, jo visi mazākie radzenes izliekumi ietekmē to, kā lēca centrēsies un piegulēs acij. Gallus optika sadarbojas ar starptautiski pazīstamiem kontaktlēcu ražotājiem Vācijā un Spānijā, un līdzšinējā sadarbības pieredze ir laba.

 

Kontaktlēcu pielāgošana

Nakts lēcu lietotājam jārēķinās ar to, ka būs vajadzīgas salīdzinoši biežas pārbaudes, pirmajā gadā – ap 20 vizīšu pie sava optometrista. Pēc pirmās ar lēcām pavadītās nakts ir jāpārbauda, kāda ir redze un kā jūtas acis no rīta, kontrole jāatkārto arī vakarā; turpmākās vizītespirmā gada laikā ir biežākas, vēlāk – retākas. Speciālisti seko, kā attīstās situācija, kā uzlabojas redze dienā un kāda ir acu veselība. Parasti 7 – 10 dienu laikā tiek panākta vēlamā redzes korekcija un redzes asums saglabājas visas dienas garumā. Situāciju ietekmē radzenes elastība, kas var būt ļoti dažāda; nozīme ir arī plakstiņiem un to spējai piespiest kontaktlēcu radzenei, radzenes izliekuma īpatnībām, tam, cik mierīgi vai nemierīgi cilvēks naktī guļ, kā arī citiem faktoriem, kas jāizvērtē un vajadzības gadījumā jākoriģē attiecīgi kontaktlēcas parametri. Svešķermeņa sajūta acīs, lietojot nakts lēcas, dažam netraucē jau pirmajā naktī, citam vajadzīgs ilgāks laiks, līdz viņšaprod ar lēcu klātbūtni. „Uzturam ciešu kontaktu ar klientu, jo mums rūp, vai viss ir kārtībā, vai cilvēks labi redz un ir apmierināts,” saka L. Vilkauša. „Nakts lēcas paredzētas lietošanai vienu gadu. Kad pienācis laiks pasūtīt nākamo pāri, pārbaudām, vai nav radusies vajadzība kādus parametrus uzlabot.”

DATORSIMULĀCIJA. Speciālā datorprogrammā individuāli katrai acij tiek simulēta piemērotākā kontaktlēca. Gan attēlā, gan grafikā var redzēt kontaktlēcas sarežģīto iekšējo virsmu ar atšķirīgajiem izliekumiem centrālajai un atbalsta zonai.

 

 

 

RADZENES TOPOGRĀFIJA ir radzenes virsmas atainojums topogrāfiskajā kartē. Līdzīgi kā Zemes virsmai, arī radzenei ir savi kalni un ieplakas. Šajā attēlā var salīdzināt radzenes topogrāfiju pirms un pēc nakts lēcu lietošanas. Attēlā pa labi ir abu topogrāfiju starpība. Tajā var novērot, ka radzenes centrs ir plakanāks – līdz ar to redze ir koriģēta.

 

 

 

LĒCA UZ ACS. Regulārajās kontroles vizītēs biomikroskopijā fluorescīna ainā tiek aplūkots,  kā kontaktlēca centrēta  uz acs. Fluorescīna aina ir izmeklēšanas metode, kad asaras tiek iekrāsotas ar dzeltenīgu krāsvielu un biomikroskopijā caur zilu gaismas filtru aplūko, cik liels asaru slānis ir zem kontaktlēcas.