Akomodācija - acs spēja redzēd gan tālus, gan tuvus objektus