ASTIGMĀTISMA KLASIFIKĀCIJA

- Tiešais astigmātisms novērojams, kad meridiāns ar stiprāko refrakciju novietots vertikāli vai ±30° virzienā no vertikāles. Vertikālais radzenes izliekums ir lielāks nekā horizontālais, reizēm to uzskata par fizioloģisku parādību.


- Apgrieztais astigmātisms, kad radzenes vertikālais izliekums ir mazāks nekā horizontālais. Šai gadījumā meridiāns ar stiprāko refrakciju novietots horizontāli vai ±30° robežās no horizontāles.


- Astigmātisms ar slīpām asīm – vertikālais un horizontālais meridiāni nav galvenie.


- Regulārais astigmātisms – staru laušanas stiprums visā meridiānā vai optiskajā zonā ir vienāds.


- Iregulārais astigmātisms novērojams, kad vienā meridiānā radzenei mainās izliekuma rādiuss. Tas var būt lēcas gaismas laušanas koeficienta atšķirību dēļ vai rasties pēc refraktīvās ķirurģijas operācijām. Šis astigmātisma veids ir grūti koriģējams ar briļļu lēcām, dažos gadījumos apmierinošu rezultātu var dot tikai korekcija ar gāzu caurlaidīgām kontaktlēcām.

RADZENES TOPOGRĀFIJA